Hướng dẫn chia sẻ quyền quản trị tài khoản quảng cáo cá nhân cho tài khoản Facebook khác

Hướng dẫn chia sẻ quyền quản trị tài khoản quảng cáo cá nhân cho tài khoản Facebook khác

Author: Admin Writing date: 2023-11-10 12:33:44

Quản lý tài khoản quảng cáo Facebook cá nhân có thể là một nhiệm vụ phức tạp, đặc biệt khi nhu cầu quảng cáo của bạn ngày càng tăng. Để nâng cao hoạt động quảng cáo và cho phép cộng tác hiệu quả, bạn có thể thấy mình cần thêm quản trị viên mới vào tài khoản của mình. Hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn các bước đơn giản để thực hiện điều đó.

Hiểu Vai Trò của Một Người Quản Trị

Trước khi chúng ta bắt đầu, điều quan trọng là phải hiểu rõ người quản trị có thể làm gì. Người quản trị có quyền kiểm soát đầy đủ tài khoản quảng cáo, bao gồm tạo và chỉnh sửa quảng cáo, quản lý ngân sách và thiết lập phương thức thanh toán. Vì vậy, chỉ thêm những người bạn tin tưởng vào vị trí quản trị viên.

Quy trình từng bước để thêm quản trị viên mới

Bước 1: Đăng Nhập Vào Tài Khoản Quảng Cáo Facebook Của Bạn

Truy cập vào tài khoản quảng cáo cá nhân của bạn trên Facebook. Đảm bảo bạn là chủ sở hữu chính của tài khoản, vì chỉ có tài khoản chính mới có thẩm quyền thêm người quản trị mới.

Bước 2: Truy Cập Cài Đặt Tài Khoản

Sau khi đăng nhập, điều hướng đến 'Trình quản lý Quảng cáo' của bạn. Trong 'Trình quản lý Quảng cáo', tìm đến phần 'Cài Đặt Tài Khoản Quảng Cáo' hoặc truy cập trực tiếp tại đây.

Bước 3: Truy Cập Trang Vai Trò Tài Khoản

Trong cài đặt, tìm đến mục được ghi là 'Vai Trò Tài Khoản' hoặc 'Roles'. Tại đây, bạn sẽ thấy danh sách những người hiện có một số cấp độ truy cập đến tài khoản quảng cáo của bạn.

Bước 4: Thêm Người Quản Trị Mới

Nhấn vào nút 'Thêm Người'. Bạn sẽ được yêu cầu nhập tên hoặc địa chỉ email của người mà bạn muốn thêm làm quản trị viên. Lưu ý rằng, người này cần phải là bạn bè của bạn trên Facebook hoặc có liên kết nào đó với hồ sơ cá nhân của bạn.
Sau khi tìm thấy người bạn muốn thêm, chọn 'Admin' từ danh sách các tùy chọn để cấp họ quyền truy cập đầy đủ đến tài khoản quảng cáo.

Với vai trò đã được gán, xác nhận hành động này.

Việc thêm một người quản trị mới vào tài khoản quảng cáo cá nhân Facebook của bạn có thể giảm bớt gánh nặng trong việc quản lý các chiến dịch quảng cáo phức tạp. Bằng cách theo dõi các bước trên, bạn đảm bảo rằng tài khoản quảng cáo của mình được quản lý bởi những người có khả năng, cho phép bạn tập trung vào việc ra quyết định chiến lược và phát triển doanh nghiệp.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết. Mua hàng tại Bmface.com để ủng hộ đội ngũ Admin viết thêm nhiều bài viết hay. Xin cảm ơn!