Hold tiền quảng cáo Facebook là gì?,Tài khoản bị hold có phải là lỗi không?

Hold tiền quảng cáo Facebook là gì?,Tài khoản bị hold có phải là lỗi không?

Author: Admin Writing date: 2023-09-23 20:48:42

Hold tiền quảng cáo Facebook là gì?

Hold tiền quảng cáo facebook được hiểu là Facebook sẽ tạm giữ trước một số tiền tương ứng với ngưỡng lập hóa đơn kế tiếp mà tài khoản quảng cáo của bạn sẽ phải thanh toán    cho Facebook.

Ví dụ như hình dưới bạn còn chưa làm gì cả. Mới thêm phương thức thanh toán Facebook đã vô hiệu hoá tài khoảng quảng cáo của bạn và bắt bạn phê duyệt khoản tiền tạm giữ .

Khoản tiền tạm giữ ở đây có thể là ngưỡng thanh toán kế tiếp của tài khoản hoặc ngay khi bạn thêm phương thức thanh toán mới hoặc setup một chiến dịch quảng cáo mới đều có thể xảy ra.

 

Hold tiền có phải là một lỗi trong quảng cáo Facebook không ?

Tình trạng hold tiền quảng cáo đã xuất hiện từ đầu tháng 05/2022 tới nay khác với các lỗi quảng cáo liên quan đến thanh toán khác như bất thường tài khoản, đá thẻ, không thanh toán được do bị ngân hàng chặn.

Hold tiền trong quảng cáo Facebook đã được đội ngũ support quảng cáo giải thích: Việc khoanh giữ khoản tiền trong phương thức thanh toán của bạn đòi hỏi bạn phải có trách nhiệm thanh toán cho những khoản phí quảng cáo sẽ phát sinh trong tương lai

Việc Hold tiền quảng cáo thường xảy ra khi Facebook nghi ngờ tài khoản quảng cáo của bạn có liên kết với các phương thức thanh toán bị đánh cắp, thẻ ảo…

Đây là giải pháp được đưa ra để ngăn chặn tình trạng bùng tiền quảng cáo đang vô cùng nhức nhối ở Việt Nam.

Từ đó có thể khẳng định hold tiền quảng cáo là một việc mà bạn sẽ gặp thường xuyên trong việc chạy quảng cáo facebook chứ không phải là một lỗi thanh toán bình thường.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết. Mua hàng tại Bmface.com để ủng hộ đội ngũ Admin viết thêm nhiều bài viết hay. Xin cảm ơn!