Chính Sách Bảo Hành

Mỗi sản phẩm (Tài khoản) có tính đặc thù riêng biệt, cách sử dụng và nhu cầu sử dụng của mỗi loại cũng khác nhau. Vì vậy chính sách bảo hành được chúng tôi cẩn thận viết riêng cho từng sản phẩm tại phần thông tin trên mỗi nhãn sản phẩm.

Hướng dẫn xem chính sách bảo hành

Tại Trang chủ (Mua tài khoản) bấm vào kính lúp màu xanh trên mỗi nhãn sản phẩm để xem chi tiết chính sách bảo hành riêng cho từng sản phẩm
Xem hình minh hoạ dưới đây